СИСТЕМ ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

- Управа за имотно правни работи - ÐŸÑ€ÐµÐ²Ð·ÐµÐ¼ÐµÑ‚е го Ð¤Ð¾Ñ€Ð¼ÑƒÐ»Ð°Ñ€Ð¾Ñ‚ Ð·Ð° пријава на Државни Органи.

 

 ÐŸÑ€ÐµÐ²Ð·ÐµÐ¼ÐµÑ‚е го 6465194089.

 Огласи

Министерство за финансии по втор пат продава недвижни ствари: деловен простор во с.Росоман, с.Смојмирово - Општина Берово и Охрид

ОГЛАС број 1/2018 за давање во закуп на недвижна ствар - деловна просторија, КП.бр.8887/1 КО Центар 1 за вршење на банкарска дејност (прва објава)